Máy Photocopy Văn Phòng

Công ty TNHH RICOH HCM

máy photocopy Ricoh IM2702

Ricoh IM2702

Tốc độ 27 trang/phút | Nặng 46.5kg

70.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 2501SP

Ricoh MP 2501SP

Tốc độ 25 trang/phút | Nặng 38 kg

12.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 2555SP

Ricoh MP 2555SP

Tốc độ 25 trang/phút | Nặng 85 kg

30.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 3555SP

Ricoh MP 3555SP

Tốc độ 35 trang/phút | Nặng 85 kg

30.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 5001

Ricoh MP 5001

Tốc độ 50 trang/phút | Nặng 85 kg

20.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 5002

Ricoh MP 5002

Tốc độ 50 trang/phút | Nặng 97 kg

25.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 5054

Ricoh MP 5054

Tốc độ 50 trang/phút | Nặng 74 kg

28.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 5055

Ricoh MP 5055

Tốc độ 50 bản / phút trang/phút | Nặng 76.5 kg

38000000 đ

máy photocopy Ricoh MP 7503SP

Ricoh MP 7503SP

Tốc độ 75 trang/phút | Nặng 200 kg

80.000.000 đ

cskh
Chúng tôi đang ở đây

24/7 dành cho bạn!

Hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn theo yêu cầu khi bạn cần.

Gọi 0908.158.368 cho chúng tôi bất cứ lúc nào

Gửi Email: photocopyricohvn@gmail.com

Nhắn tin trực tiếp cho tư vấn viên