Máy Photocopy Văn Phòng

Công ty TNHH RICOH HCM

máy photocopy Ricoh MP 301

Ricoh MP 301

Tốc độ 30 trang/phút | Nặng 26 Kg

8.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 3500/4500

Ricoh MP 3500/4500

Tốc độ 45 trang/phút | Nặng 79 kg

12.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 4000

Ricoh MP 4000

Tốc độ 40 trang/phút | Nặng 85kg

19.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 4001

Ricoh MP 4001

Tốc độ 40 trang/phút | Nặng 85 kg

20.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 4002

Ricoh MP 4002

Tốc độ 40 trang/phút | Nặng 97 kg

25.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 5000

Ricoh MP 5000

Tốc độ 50 trang/phút | Nặng 85kg

19.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 5001

Ricoh MP 5001

Tốc độ 50 trang/phút | Nặng 85 kg

20.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 5002

Ricoh MP 5002

Tốc độ 50 trang/phút | Nặng 97 kg

25.000.000 đ

máy photocopy Ricoh MP 5054

Ricoh MP 5054

Tốc độ 50 trang/phút | Nặng 74 kg

28.000.000 đ

máy photocopy RICOH MP C305SP

RICOH MP C305SP

Tốc độ 30 trang/phút | Nặng 43 kg

12.000.000 đ

cskh
Chúng tôi đang ở đây

24/7 dành cho bạn!

Hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn theo yêu cầu khi bạn cần.

Gọi 0908.158.368 cho chúng tôi bất cứ lúc nào

Gửi Email: photocopyricohvn@gmail.com

Nhắn tin trực tiếp cho tư vấn viên